تهران- ایرنا- ارزش دارایی‌های صندوق اهرمی به فراخور تغییرات قیمت سهام می‌تواند دچار نوسانات نامحدودی شود اما گروه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متضمن تحقق حداقل بازدهی برای گروه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری خواهند بود. منبع
تهران- ایرنا- ارزش دارایی‌های صندوق اهرمی به فراخور تغییرات قیمت سهام می‌تواند دچار نوسانات نامحدودی شود اما گروه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متضمن تحقق حداقل بازدهی برای گروه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری خواهند بود.منبع