سریال «رخنه» اولین همکاری مشترک وزارت دفاع- سازمان حفاظت اطلاعات با سازمان صدا و سیما از تاریخ ۱۵ اردیبهشت از شبکه اول رسانه ملی پخش خواهد گردید. منبع


سریال «رخنه» اولین همکاری مشترک وزارت دفاع- سازمان حفاظت اطلاعات با سازمان صدا و سیما از تاریخ ۱۵ اردیبهشت از شبکه اول رسانه ملی پخش خواهد گردید.منبع