«حامد فروزان» با بیان اینکه مردمی‌سازی به معنای مشارکت معنادار و موثر مردم در فرآیند‌ها و در راستای افزایش کارآمدی دولت است، گفت: مردمی‌سازی حکمرانی و حکمرانی مردمی یکی از ضرورت‌های کشور برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.

خبرنگار-مرجان یارمحمدی: ، «حامد فروزان» با بیان اینکه مردمی‌سازی به معنای مشارکت معنادار و موثر مردم در فرآیند‌ها و در راستای افزایش کارآمدی دولت است، گفت: مردمی‌سازی حکمرانی و حکمرانی مردمی یکی از ضرورت‌های کشور برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش‌های مهم و اساسی برای مردم و نخبگان تعریف شده است و مشارکت مردمی در سطوح مختلف از تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و مطالبه گری دیده شده است که لازم است برای تحقق حداکثری آن، تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

فروزان گفت: مشارکت آحاد مردم از جمله نخبگان و حلقه‌های میانی در تولید علم، فن‌آوری و نوآوری، موجب شکوفایی جامعه و حفظ سرمایه‌های انسانی خواهد داشت.

دستیار مردمی‌سازی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی افزود: با طراحی مسیر اجرا و تعیین ماموریت‌های قابل واگذاری به مردم و در نظر گرفتن حوزه‌های متنوع فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گره خوردن آن با زندگی آحاد جامعه در حوزه‌های رفاه، مراقبت و خدمات اجتماعی، اشتغال و مهارت، نظام بیمه و سلامت، بازنشستگی، روابط‌کار، کارآفرینی، فرهنگ کار و جوانی جمعیت سند مردمی‌سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد.

وی افزود: برای به حداکثر‌رسانی مشارکت و نقش مردم با تاکید بر برکات به میدان آوردن مردم در اداره دولت، جهت اجرای موفق برنامه های مردمی سازی وزارتخانه با هدف افزایش رضایتمندی و امید آفرینی جامعه این اقدام صورت گرفت.

  • منبع خبر : مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی