ششمین کنگره حزب ندا با حضور شخصیتهای اصلاح طلب برگزارگردید

به گزارش نشریه پناه مردم حزب ندای ایرانیان ششمین مجمع عمومی خود را امروز با حضور دکتر صادق خرازی ونیزدکتر عارف از سران شناخته شده جریان اصلاح طلب ورییس بنیاد امید ایرانیان ونیز محسن هاشمی ریاست شورای شهروعباس آخوندی  تشکیل شد.این کنگره بصورت مجازی وبا حضور حدودا۵۰۰۰نفراز اعضای حزب  ودر سالن ستاد هم افزایی وحمایت از سازمانهای مردم نهاد شورای شهر برگزار گردید

حضوردکتر خرازی ومحسن هاشمی در کنگره
  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : کانال حزب ندا -نشریه پناه مردم