توسعه و ثبات پایدار ایران در گرو بازگشت روحانیون به جایگاه تاریخی خود است

بگزارش نشریه پناه مردم تاج زاده در حساب توویتری خود در مورد مشکلات کنونی نوشت:ریشه مشکلات نه به جورجیا ومیشیگان ونه به پاستور وبهارستان بر می گردد منشا معضلات کنونی خطای بزرگ روحانیت است که هدایت دینی و اخلاقی مردم و نقد و مهار حکومت را واگذاشت و متصدی اداره کشور شد. توسعه و ثبات پایدار ایران در گرو بازگشت روحانیون به جایگاه تاریخی خود است

  • منبع خبر : پناه مردم