عیسی چمبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت :گزینه ندا برای ریاست جمهوری صادق خرازی می باشد

حزب ما برای انتخابات ریاست جمهوری امسال کماکان جلسات مختلفی را برگزار می‌کند و بیشتر هم به دنبال داشتن نامزد اختصاصی هستیم. در اختیار داشتن کاندیدای اختصاصی منوط بر تصمیم دبیرکل حزب ندای ایرانیان است که بخواهد در انتخابات شرکت کند یا نه،  اگر این تصمیم گرفته شود طبیعتا مراحل بعدی پیگیری می‌شود. گزینه اصلی ما برای انتخابات ریاست جمهوری آقای صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان است، اما خودشان برای ورود قطعی به میدان انتخابات هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند. دولت روحانی، دولت اصلاح‌طلبان نیست و متاسفانه بعد از انتخابات هم آقای روحانی به احزاب و اقشار اجتماعی توجه نکرد، به نظر من اصلاح‌طلبان باید صادق باشند و از مردم عذرخواهی کنند.  وضعیت کنونی کشور تنها ارتباطی به دولت ندارد و بی انصافی است که وضعیت کشور را به پای دولت بنویسیم