عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی با اشاره بر اینکه براساس قانون "شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی" از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوده و در قانون به صراحت بر "صدور مجوز توسط وزارت کشور برای سمن‌های فعال در زمینه تاکید شده است، گفت: تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای تشکل های حوزه امر به معروف و نهی از منکر وزارت کشور است و مجوزهای صادر شده توسط معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای سازمان های مردم نهاد مربوطه فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ زهرا عابدینی معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی در خصوص اقدام ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای صدور مجوز فعالیت برای سازمان های مردم نهاد اظهار کرد: مراجع متولی صدور مجوز برای فعالیت های گروهی در قالب سازمان مردم نهاد در قوانین و مقرات جاری کشور تعیین شده اند و صدور مجوز توسط هر دستگاه دیگری به غیر از مراجع قانونی تعیین شده، فاقد وجاهت حقوقی است و مجوزهای صادر شده نیز غیر قانونی و فاقد قابلیت  بهره برداری برای تشکل می باشد.

دبیر شورای ملی تشکل های مردم نهاد کشور در تشریح مراجع قانونی متولی صدور مجوز گفت: در حال حاضر به جز وزارت کشور که متولی اصلی صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد در تمام موضوعات و سطوح ملی استانی و بین المللی است، نیروی انتظامی در خصوص تشکل های خیریه و سازمان بهزیستی در خصوص تشکل های موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون بخشی از مقررات مالی دولت، صلاحیت صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد را دارا است و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد نیز به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً در خصوص موسسات فرهنگی هنری و دینی مجوز صادر می نمایند و به جز این مراجع هیچ دستگاه و نهاد دیگری از صلاحیت قانونی برای صدور مجوز و پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد برخوردار نمی باشد .

زهرا عابدینی با اشاره به قانون حمایت از آمران معروف، اظهار کرد: براساس بند ۹ و تبصره ماده ۱۶ این قانون که بر وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد، “شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی”  از وظایف این ستاد می باشد و در تبصره این ماده نیز به صراحت بر “صدور مجوز توسط وزارت کشور برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می نمایند با کسب نظر مشورتی ستاد، تاکید شده است”،  لذا تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای تشکل های حوزه امر به معروف و نهی از منکر وزارت کشور است  و مجوزهای صادر شده توسط معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای سازمان های مردم نهاد مربوطه فاقد وجاهت قانونی می باشد.

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی درباره اظهارات حجت الاسلام محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر  در خصوص تاخیر در صدور مجوز برای تشکل های حوزه امر به معروف توسط وزارت کشور عنوان کرد: تاسیس سازمان مردم نهاد تابع ضوابط و شرایط مشخصی است که در آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب هیات وزیران بر این شرایط تصریح شده است.

وی افزود: برابر بررسی های صورت گرفته توسط شورای ملی توسعه تشکل های مردم نهاد به عنوان مرجع تصمیم گیر در خصوص صدور پروانه برای تشکل ها، اکثر درخواست های مورد تاکید ستاد امر به معروف فاقد شرایط تاسیس از حیث محتوای درخواست یا شرایط شکلی و آیین نامه ای بوده‌اند و به همین دلیل با درخواست های مذکور موافقت نگردیده است و یا جهت نیاز به برخی اصلاحات به متقاضیان برگشت داده شده است.

دبیر شورای ملی تشکل های مردم نهاد کشور با تاکید بر اینکه نهایت همکاری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص تاسیس تشکل های مربوطه از سوی وزارت کشور صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در این ارتباط حتی جلساتی در دفتر ریاست سازمان امور اجتماعی و جلسه ای نیز با حضور اینجانب در محل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و با دعوت از نمایندگان تشکل های درخواست کننده تاسیس سمن، برگزار شده است و راهنمایی و توضیحات لازم به آن ها ارائه شده‌است. کارگروه مشترکی نیز در این ارتباط برای بررسی مجدد درخواست های تاسیس تشکل های مورد نظر در چند جلسه کاری تشکیل گردید و مقرر شد که درخواست کنندگان با اصلاح و بازنگری مجدد در محتوای درخواست ها به نحوی که قابلیت تطبیق با ضوابط تاسیس سمن را داشته باشد، اقدام نمایند تا زمینه موافقت شورای ملی تشکل های مردم نهاد با تاسیس این تشکل ها فراهم گردد.

  • منبع خبر : وزارت کشور