تهران- ایرنا- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در تلاش هستیم با امضای تفاهم نامه با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چرخه کاملی در نظر گرفته شده است و حتی مناطق حفاظت شده‌ای که از نظر قانونی دارای ممنوعیت‌ هستند مبتنی بر جوامع محلی و بومی توسعه پیدا کنند. منبع
تهران- ایرنا- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در تلاش هستیم با امضای تفاهم نامه با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چرخه کاملی در نظر گرفته شده است و حتی مناطق حفاظت شده‌ای که از نظر قانونی دارای ممنوعیت‌ هستند مبتنی بر جوامع محلی و بومی توسعه پیدا کنند.منبع