پناه مردم نیوز/سیستان و بلوچستان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت: طرح پایلوت کشت قراردادی گندم در سطح ١۵ هزار هکتار در سیستان و بلوچستان کلید خورد.

امان اله طوقی در گفت وگو با پناه مردم نیوز افزود: امسال برای اولین بار همزمان با چند استان کشور طرح پایلوت کشت قراردادی گندم در سیستان وبلوچستان اجرایی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: در صورت تأمین آب در برنامه است ١۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان با مشارکت اداره کل غله و خدمات بازرگانی، شرکت خدمات حمایتی ،صندوق بیمه کشاورزی و حمایت سازمان جهادکشاورزی بصورت قراردادی به زیر کشت گندم برود.

وی با اشاره به اهمیت این طرح تصریح کرد: در کشاورزی و کشت قراردادی کود، سم و نهاده های مورد نیاز زمان کاشت به صورت اعتباری و رایگان در اختیار کشاورز قرار می گیرد و این هزینه ها زمان خرید محصول از مبلغ خریداری کسر خواهد شد.

طوقی افزود: با اجرای این طرح کشاورزان دیگر دغدغه گرانی و تامین نهاده ها در زمان کاشت و داشت را نخواهند داشت و با مدیریت مزرعه به رکورد بسیار مناسب در عمکرد تولید خواهند رسید.