به گزارش خبرگزاری مهر، دیروز در مجموع معادل ۵۶۰.۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۰۷.۸ میلیون دلار معادل ۱۹ درصد آن معامله شد. به این ترتیب در معاملات دیروز سامانه نیما از مجموع ۵۶۰.۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۴۵۲.۷ میلیون دلار آن معادل ۸۱ درصد کل حواله‌ها به […]به گزارش خبرگزاری مهر، دیروز در مجموع معادل ۵۶۰.۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۰۷.۸ میلیون دلار معادل ۱۹ درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات دیروز سامانه نیما از مجموع ۵۶۰.۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۴۵۲.۷ میلیون دلار آن معادل ۸۱ درصد کل حواله‌ها به فروش نرسید.

در معاملات روز گذشته سامانه نیما نیز از مجموع ۴۷۷.۳ میلیون دلار حواله عرضه شده ۹۱.۹ میلیون دلار آن معامله شد.منبع