عضویت وزیر بهداشت در شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد رییس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد.   به گزارش وبدا، مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور، سیاست‌گذاری […]


عضویت وزیر بهداشت در شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد رییس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد.

 

به گزارش وبدا، مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور، سیاست‌گذاری در این دو مقوله، هدایت دستگاههای متصدی آن به سمت ارزشها و اهداف  انقلاب، برآوردن نیازهای فکری این دستگاهها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور است.منبع