عکس / دیدار جمعی از مبلغان و طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور منبع
عکس / دیدار جمعی از مبلغان و طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشورمنبع