دانشگاه علم و فرهنگ با هدف توسعه کیفی خدمات آموزشی و پژوهشی در رشته‌های مختلف، عضو هیات علمی جذب می‌کند.

به گزارش پناه مردم نیوز، دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی با هدف توسعه کیفی خدمات آموزشی و پژوهشی در رشته‌های مدیریت مالی، روانشناسی بالینی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع، پژوهش هنر، مهندسی کامپیوتر، ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE، مهندسی عمران و حقوق خصوصی از طریق فراخوان جذب اعضای هیات علمی آبان ماه ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات علمی جذب می‌کند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت مرکز جذب اعضای هیأت علمی به آدرس https://applicant.markazjazb.ir نسبت به انتخاب سه مورد از محل تقاضا اقدام کنند.

مهلت این فراخوان در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه به اتمام خواهد رسید و این مدت تمدید نخواهد شد. لذا از متقاضیان جذب هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ درخواست می‌شود در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و انتخاب خود اقدام نمایند.