از آنجا که یکی از ماموریت‌های بنیادین و مهم مطبوعات و نشریات تنویر افکار عمومی و از طرفی تحلیل واقع بینانه امور سیاسی و اجتماعی می‌باشد. لذا نشریه سیاسی-اجتماعی پناه مردم با تلاش در راستای این فرض مهم نسبت به وقایع سیاسی اجتماعی کشور به فعالیت می‌پردازد. این نشریه به همت و پیگیری‌های مهندس مهدی […]

از آنجا که یکی از ماموریت‌های بنیادین و مهم مطبوعات و نشریات تنویر افکار عمومی و از طرفی تحلیل واقع بینانه امور سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

لذا نشریه سیاسی-اجتماعی پناه مردم با تلاش در راستای این فرض مهم نسبت به وقایع سیاسی اجتماعی کشور به فعالیت می‌پردازد.

این نشریه به همت و پیگیری‌های مهندس مهدی کیان مدیر مسئول محترم نشریه توانست در ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ با شماره ثبت ۸۳۵۸۳ از معاونت مطبوعاتی وزارت محترم ارشاد مجوز انتشار دریافت نماید و اولین نسخه این نشریه نیز اسفندماه همان سال منتشر شد و هم اکنون این نشریه نسخه شماره چهارم خود را نیز در ایام سوگواری امام حسین (ع) منتشر نمود.

در واقع این نشریه براین عقیده استوار است تا با ارتباط‌گیری مستقیم و غیر مستقیم با مردم و کسب اخبار از وضعیت سیاسی و اجتماعی مردم بتواند پلی برای دادستانی مردم از مسئولین امر باشد.