کرج – ایرنا – احمد وحیدی وزیر کشور در سفر یکروزه خود به استان البرز ضمن بازدید از پروژه کنارگذر پل فردیس، در مراسم بهره‌برداری آزمایشی قطار شهری کرج حضور پیدا کرد. منبع
کرج – ایرنا – احمد وحیدی وزیر کشور در سفر یکروزه خود به استان البرز ضمن بازدید از پروژه کنارگذر پل فردیس، در مراسم بهره‌برداری آزمایشی قطار شهری کرج حضور پیدا کرد.منبع