قضات از پرداخت مالیات معافند

روز گذشته نمایندگان مجلس، با پیشنهاد حذف معافیت قضات از پرداخت مالیات پلکانی حقوق در جزء ۴ بند «الف» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ۱۳۳ رای موافق و ۵۵ رای مخالف، موافقت کردند اما درباره حذف معافیت مالیاتی اعضای هیات علمی ۲ سوم آرا به دست نیامد.

نهایتاً اعلام شد معافیت مالیاتی قضات حذف می‌شود و معافیت اعضای هیات علمی به قوت خود باقی است.🔸با اینحال امروز رئیس مجلس گفت در برررسی‌های حقوقی به این نتیجه رسیده‌اند که هر دو جزء با هم یکی بوده‌اند و قابل تفکیک نیستند، بنابراین  به دلیل نیاز به دو سوم آرا، تبصره به قوت خود باقی است

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : اختبار