تشکر دانشجویان دانشگاه ازاد خمینی شهر از برخی کارکنان دانشگاه

به گزارش منابع نشریه پناه مردم تعدادی از اساتید ودانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر اصفهان از برخورد مناسب وپیگیری امور دانشجویان از کارکنان این دانشگاه در واحد آموزش بخصوص آقای میردامادی کارمند آموزش  و آقای دزفولی رییس آموزش ونیز کارکنان دانشگاه   در واحد فارغ التحصیلان خبر می دهند وضمن تماس با دفتر نشریه خواستار قدر دانی از اینگونه کارکنان با اخلاق این دانشگاه شدند.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم