به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مبادله‌ای ارز و طلا امروز کشف شده و قیمت مبادله‌ای اسکناس اکنون به ۴۱,۵۴۹ تومان بوده و قیمت دلار حواله نیز به ۳۶,۱۳۰ تومان رسید. منبع



به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مبادله‌ای ارز و طلا امروز کشف شده و قیمت مبادله‌ای اسکناس اکنون به ۴۱,۵۴۹ تومان بوده و قیمت دلار حواله نیز به ۳۶,۱۳۰ تومان رسید.



منبع