دکتر بیژن عبدالکریمی برای نجات یک جوان شهرکردی از عمومملت ایران تقاضای کمک کرد

خبرنگار-مهدی کیان:دکتر بیژن عبدالکریمی  استاد دانشگاه از مردم ایران جهت نجات یک جوان در آستانه قصاص طی یک فراخوان  درخواست همکاری کرد.گفتنی است این جوان طی اعتراضات مردمی سال 1396دراثر پرتاب سنگ به سمت یک مامور نیروی انتظامی باعث جراحت وکورشدن این مامور در حین انجام وظیفه شده است ودرطی رسیدگی های قضایی به عمل آمده این جوان شهرکردی 24ساله به قصاص یک چشم محکوم می شود.لذا دکتر بیژن عبدالکریمی که از اساتید برجسته دانشگاه در رشته فلسفه وهمواره حامی مردم مستضعف ونظام اسلامی بوده ودر این مسیر وطی یک اقدام خداپسندانه وبا نیت کاهش سطح خشونت وتنفر وانتقام جویی در اجتماع وافزایش روح مودت وگذشت دراجتماع از مردم ایران خواسته است که فطریه ماه رمضان وکلیه کمکهای مادی خودرا برای پرداخت دیه ونجات این جوان شهرکردی از قصاص به حسابهای اعلامی ایشان واریزنمایند.

  1. بانک پارسیان، شماره کارت:  6221061236057396 (به نام بیژن عبدالکریمی)
  2. بانک صادرات، شماره کارت:  6037697601620898 (به نام بیژن عبدالکریمی)
  3. بانک ملت، شماره کارت :  6104338959850484 (به نام بیژن عبدالکریمی)
  4. بانک سپه، شماره حساب:  2227300081506 (به نام بیژن عبدالکریمی)
  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : کانال دکتر بیژن عبدالکریمی