لیست موزه های خصوصی سراسر کشور منتشرشد

به گزارش نشریه پناه مردم با توجه به اینکه موزه ها یکی از مراکز گردشگری حساس وپر جاذبه ای هستند که هرساله می توانند گردشگران مختلفی را از سراسر جهان برای بازدید فرهنگ کهن ایران زمین به سرزمین عزیزمان ایران تشویق کنند .

لذا در این راستا به سراغ اداره کل میراث فرهنگی رفتیم ولیست تعدادی از موزه های مهم غیروابسته به اداره کل میراث فرهنگی را که توسط بخش خصوصی اداره می شوند تهیه کردیم وبرای آگاهی عموم مردم در سایت نشریه قرار دادیم که امسداست مورد بهره برداری مردم عزیزمان قرار بگیرد.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم-اداره کل موزه ها ومیراث فرهنگی