لیست موزه های خصوصی اعلام شد

بنا به اعلام سایت میراث فرهنگی لیست موزه های خصوصی در کشور از لینک زیر قابل دسرسی است.http://gomchto.ir/liste%20muzehaye%20khususi.pdf

  • منبع خبر : سازمان میراث فرهنگی