مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ث تبصره شش لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی درباره مسدود کردن حسابهای بدهکاران مالیاتی و مکلف کردن بانک مرکزی به واریز وجوه مسدود شده ظرف پنج روز ‌به حساب سازمان امور مالیاتی را رد کرد. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع ، مجمع تشخیص مصلحت نظام که […]مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ث تبصره شش لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی درباره مسدود کردن حسابهای بدهکاران مالیاتی و مکلف کردن بانک مرکزی به واریز وجوه مسدود شده ظرف پنج روز ‌به حساب سازمان امور مالیاتی را رد کرد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع ، مجمع تشخیص مصلحت نظام که عصر روزچهارشنبه 2 اسفند 1402 برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ درغیاب رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،به ریاست آقای رئیسی، رییس جمهور تشکیل جلسه داد، با بررسی بند ث تبصره شش لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس درباره مسدود کردن حسابهای بدهکاران مالیاتی و مکلف کردن بانک مرکزی به واریز وجوه مسدود شده ظرف پنج روز ‌به حساب سازمان امور مالیاتی را رد کرد.

بنا بر این گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ را که از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام قانون گذاری ،اقتصاد مقاومتی و سیاست های تشویق سرمایه گذاری با مخالفت شورای نگهبان مواجه و از سوی مجلس شورای اسلام مورد اصرار قرار گرفته بود، به مصلحت ندانست.

گزارش تکمیلی این جلسه متعاقباً منتشر می‌شود.منبع