دکتر مجیدنصیرپور به اتفاق آرا به عنوان دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی انتخاب شد.

سومین جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی در تاریخ یکم اسفند ۹۹ با حضور اکثریت اعضای شورای مرکزی و ۲ بازرس از ۳ بازرس حزب برگزار و موارد ذیل را مصوب و به کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب تقدیم کرد.

۱. دکتر مجیدنصیرپور به اتفاق آرا به عنوان دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی انتخاب شد.

۲. زمان تشکیل دومین مجمع عمومی حزب از تاریخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۰ به تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۹ تغییر یافت.

۳.واحدهای حزب جمهوریت و مسئولان آنها بنا به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی به شرح زیر انتخاب شدند:

*رحمت اله بیگدلی به عنوان مسئول دفتر سیاسی

*افشین زبردست به عنوان مسئول دفتر مرکزی                                                                                                 

*مرتضی نوروز پور به عنوان مسئول کمیته انتخابات

*رحمت اله محبی به عنوان مسئول کمیته مالی و پشتیبانی

*سیدجمال الدین سیدزاده به عنوان مسئول کمیته تشکیلات

*قربانعلی قائمی به عنوان مسئول کمیته امور استانها

* اسفندیار عبداللهی به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی و امور رسانه ای

*امیرتیمور طاهری به عنوان مسئول شاخه جوانان

*زهرا ططری به عنوان مسئول شاخه بانوان

*پژمان ظفرمند به عنوان مسئول کمیته امور هنری

۴. اعضای « ستاد برگزاری مجمع عمومی دوم » بنا به پیشنهاد ۱٫آقای رحمت اله بیگدلی و ۲ موافقت آقای مجید نصیرپور به عنوان دبیرکل منتخب انتخاب شدند که عبارتند از:مهدی رسول پناه، قربانعلی قائمی، اسفندیار عبداللهی، سید جمال الدین سیدزاده، امیرتیمور طاهری، رحمت اله محبی، افشین زبردست و خانم‌ها زهرا ططری و فاطمه قاسمی.

۵.اعضای کمیته تدوین و اصلاح اساسنامه برای  تصویب در شورای مرکزی و ارائه به کنگره به شرح ذیل انتخاب شدند:

محمد تقی ساغری (رئیس)، مجید نصیرپور، رحمت اله بیگدلی، قربانعلی قائمی، مهدی کارگر‌گرانسایه، حسام یزدان‌پناه و نیما کشوری.

گزارش کامل مصوبات جلسه ۱ اسفند ۹۹ شورای مرکزی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقدیم شد.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : روابط عمومی حزب جمهوریت