توهین به پیامبر تنها انحراف وفساد هنرمند نیست بلکه پشت سر این حادثه دست هایی وجود دارد

🔹امروز دشمن اسلام و دشمن اصلی، همین استکبار و صهیونیسم است که با اسلام با همه وجودشان مقابله و معارضه می‌کنند که آخرین نمایش این معارضه هم همین موضوعی است که هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد که یک کاریکاتوریستی یک غلطی کرده و دشنامی را به پیامبر داده است.

🔹این فقط انحراف و فساد یک هنرمند نیست، بلکه پشت سر این حادثه دست هایی وجود دارد که دلیلش این است که در دفاع از این کار معمولی، یک رئیس جمهور و یک دولت می ایستد و از او حمایت می کند.

🔹مسئله سیاست دولتی است که از این کار غلط حمایت می کند و مقام سیاسی صریحا پشتیبانی خود را اعلام می‌کند.

🔹دولت فرانسه در هشت سال دفاع مقدس به گرگی به مثل صدام کمک میکرد

  • منبع خبر : علی قربانی:شهروندخبرنگار