🔹در عطسه و سرفه بیمار کرونایی هفت میلیون و چهارصد هزار کپی از ویروس منتشر می‌شود در نفس فرد ناقل و مبتلا به کرونا حدود یک میلیون ویروس وجود دارد.

🔹در عطسه و سرفه بیمار کرونایی هفت میلیون و چهارصد هزار کپی از ویروس منتشر می‌شود

در نفس فرد ناقل و مبتلا به کرونا حدود یک میلیون ویروس وجود دارد.

  • منبع خبر : خبرفوری