سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام، آخرین آمار اجرای طرح سلامت نوروزی در استان ایلام را اعلام کرد. منبع
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام، آخرین آمار اجرای طرح سلامت نوروزی در استان ایلام را اعلام کرد.منبع