تهران – ایرنا – نهم آذر سال جاری نخستین مورد مسمومیت ۱۸ دانش‌آموز دختر در قم رسانه‌ای شد اما تکرار این اتفاق در استان و در دیگر مدارس دخترانه واکنش‌های زیادی را برانگیخت و مسولان را به پیگیری و کشف واقعیت‌ها واداشت. منبع
تهران – ایرنا – نهم آذر سال جاری نخستین مورد مسمومیت ۱۸ دانش‌آموز دختر در قم رسانه‌ای شد اما تکرار این اتفاق در استان و در دیگر مدارس دخترانه واکنش‌های زیادی را برانگیخت و مسولان را به پیگیری و کشف واقعیت‌ها واداشت.منبع