کاظمی مشاور عالی شهردارتهران از وضعیت شهرداری منطقه ۱۶ بازدید میدانی کرد ونیز از طرح موفق کوچه رنگی بازدید نمود

به گزارش نشریه پناه مردم کاظمی مشاور عالی و مدیر کل دفتر شهردار تهران در بازدید از سطح منطقه ۱۶ گفت :

اجرای طرح موفق کوچه رنگی در منطقه ۱۶ بدلیل مشارکت و همدلی شهروندان و ساکنان همان کوچه بود

توجه ویژه به پروژه های کوچک مقیاس از اهمیت ویژه ای در رویکرد مدیریت شهری برخوردار است

برای پروژه های محله محور و کوچک مقیاس دو هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که شهرداری منطقه ۱۶ در آن بخش عملکرد موفقی داشته است

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم