مقاومت ملت های مظلوم و ستمدیده در برابر اشغالگری، مصداق آشکار و پی آمد ارزنده انقلاب اسلامی است منبع