نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری معین شدند

خبرگزاری مهر اعلام کرد منتخبین مردم در پنجمین انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان در شهرهای تهران وقم ومازندران وخراسان رضوی مشخص شدند.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : خبرگزاری مهر