رنجنامه سرگشاده مهندس مهدی کیان فعال سیاسی ومسئول شورای رهبری حزب اسلامی پناه مردم استان تهران به رهبر انقلاب وسران قوا

رنج نامه سرگشاده مهدی کیان فعال سیاسی ومسئول شورای رهبری و هیات موسس حزب اسلامی پناه مردم به رهبر انقلاب وسران قوا

رهبرمعظم انقلاب وریاست محترم جمهوروریاست محترم قوه قضائیه  وریاست  ونمایندگان محترم  مجلس

همانطور که خود بهتر می دانید حزب چرخ دنده دمکراسی است ویکی از ابزارهای مهم پیشرفت در دست بشر است وبا توجه به اینکه ما مسلمان هستیم ودر اسلام، حزب ارزش و هدف غایى و نهایى نیست، بلکه ابزارى براى تحقق هدف اصلى از حکومت است که همان رسیدن به سعادت دنیوى و اخروى است

که در اندیشه اسلامی به گروهی از انسان‌ها اطلاق می‌شود که دارای انسجام و تشکّل بوده و در راستای تأمین مصالح مادی و معنوی تلاش می‌کنند و یا در جهت تأمین سعادت و ارزش‌های دینی می‌کوشند.

وانصافانقش وتاثیرتشکلهای خدامحور سیاسی را درراستای پیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی  را نباید نادیده نگاشت .از طرفی کشور برای رفع مشکلات نیاز مبرم به کار تشکیلاتی داشته وتاکنون واز اول انقلاب احزاب مطابق با قانون سال ۶۰ مجوز از وزارت کشور گرفته وفعالیت می نمودند که این قانون نقاط ضعفی داشت که می بایست اصلاح می شد.

ولی متاسفانه با توجه به اینکه مردم وحکومت به احزاب نگاهی ضدامنیتی دارند ودر بسیاری از موارد احزاب را مخل امنیت تلقی می کنند همین امر سبب شده که عرصه برای فعالان حزبی بسیار سخت گردد که البته خوب نباید خیانتهای احزاب شیطان محور را که در تاریخ معاصر ایران بلاها ومصیبتهای زیادی بر سر ملت ایران آوردند را نادیده انگاشت.ولی خوب این عینک بد بینی یک روزی باید برداشته شود واجازه داد تا با شکوفایی ورونق احزاب بلوغ سیاسی در کشور حکمفرما شود تا آینده نظام اسلامی به بحران ختم نگردد.

علی ایهال در کشور ودر سال ۹۵ قانونی به تصویب رسید که متاسفانه نتنها فعالیت حزبی را بهتر نکرد واز مشکلات فعالیت حزبی نکاست بلکه عرصه را برای فعالیت حزبی تنگتر نموده وشرایط تاسیس حزب را بسیار بسیار سخت نمود.

که خوشبختانه دولت ومجلس محترم وفعالان حزبی اعتراضاتی را به این قانون اعلام داشتند که سبب شد طرح پیش نویس قانون احزاب به مجلس برود که خوب بنا به دلایل نامعلومی تصویب نشد ومعلوم نیست چه سرنوشتی پیدا نموده است.

حال باید بگویم که طرح پیش نویس قانون احزاب که طرح نسبتا خوبی است نسبت به قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵ونکته مهمی دارد وآن اینست که در این پیش نویس حداقل نفرات برای تاسیس حزب را ۵ نفر اعلام کرده وشرایط برای ثبت رسمی وقانونی حزب را با داشتن حداقل یک دفتر کمی راحت نموده است واز دیگر نکات خوب این پیش نویس می توان این امر را نام برد که شرایط تاسیس حزب وفعالیت حزبی راحت شده است ولی باید شرایط نظارت برفعالیت حزبی پس از تاسیس هم مدنظر قرار بگیرد که متاسفانه در قانون احزاب مصوب۱۳۹۵این امر مورد توجه قرار نگرفته بود وبجای اصلاح قوانین نظارتی برای بعداز تاسیس حزب صد متاسفانه شرایط تاسیس حزب را بسیار سخت نمودند که از دیدگاه بنده وبسیاری از کارشناسان وفعالان حزبی که وابسته به نهادهای قدرت وثروت نیستند این قانون یک قانون استعماری است که بواسطه این قانون ثروتمندان ووابستگان به قدرت فقط می توانند حزب داشته باشند وبر مقدرات مملکت تاثیر گزار باشند که این امر خطر بسیار بزرگی است که جامعه وملت ونظام ما را با سپردن کشور به دست نهادهای وابسته به قدرت به مرحله سقوط واضمحلال خواهدکشاند.چون شما خوبان بهتر می دانید که چه بسیار مردمانی از همین قشر ضعیف ومتوسط بوده اند که در طول تاریخ چه دلسوزیها وفداکاری ها برای این مردم واین مرزوبوم نکردند.پس شما بزرگان وبزرگواران آستین بالا بزنید وهمت گمارید تا به بهتر شدن اوضاع از طریق تغییر قانون احزاب فعلی فکرکنیم تا شرایط کار حزبی وتاسیس حزب راحت تر شود وبلکه همتها وسختگیریها را بگذاریم برای نظارت بر فعالیت حزبی.

رهبر معظم وریاست محترم جمهور ونماینگان محترم مجلس بنده خود به عنوان یک جوان انقلابی وآرمان خواه وتحول خواه مسلمان در راستای تحقق تاسیس حزب مصیبتها کشیده ام که وصف آن دل سنگ را به درد می آورند.بلی بنده در سال ۹۳برای تاسیس حزب اسلامی پناه مردم استان تهران درخواست تاسیس دادم وعلیرغم حاکمیت قانون احزاب به بنده بخاط متمول نبودن واینکه برای تاسیس ۱۵نفر را نداشتم وپولدار نبودم تا در تمامی شهرهای شهرستان دفتر داشته باشم مجوز تاسیس ندادند وحتی با شکایت بنده به دادگستری متاسفانه اعمال نفوذ کمیسیون ماده ده احزاب راه به جایی نبردم.وحتی در خواست اعاده دادرسی دادم که در این رابطه حضرات آیا ت عظام ومرجع محترم تقلید آیت الله علوی گرگانی وگرامی قمی استفتا شرعی دادند که حداقل کمیسیون ماده ده احزاب به وظیفه شرع خود عمل کند که متاسفانه کمیسیون ماده ۱۰حزاب از ارائه پروانه وتمکین به خواست شرعی وقانونی بنده وبا پشته پازدن به درخواست مراجع محترم تقلید شیعه بر لجاجت غیرمنطقی خود اصرار ورزید.

لذا از شما بزرگان ودلسوختگان این مملکت عاجزانه وملتمسانه درخواست دارم که با تغییر هرچه سریعتر قانون احزاب  کنونی که مصوب۱۳۹۵است موافقت نمایید تا هرچه سریعتر جوانانی پر شور ومنطقی واهل تحزب  که از طبقه متوسط وکم بضاعت جامعه هستند بتوانند با راحت تر شدن شرایط تاسیس حزب در پیمودن راه تحزب استوار وثابت قدم باشند.

ضمنا گفتنی است که بنده قبلا نامه های مختلفی در این ارتباط به نمایندگان محترم مجلس گذشته جناب دکتر نقوی وسرکار خانم مافی وآقای قاسم میرزایی نیکو وریاست کمیسیون اصل ۹۰ودبیر کمیسیون ماده ده احزاب ووزیر محترم کشور ورهبرمعظم انقلاب وریاست محترم جمهور ومحضر حضرت آیت الله رفسنجانی وشورای نگهبان وجناب جنتی ودکتر دهقان نوشته ام ودر دادگستری نیز در شعبه ۴حقوقی دادگاه شهید بهشتی وشعبه۱۲دادگاه تجدید نظروشعبه ۴۵ بدوی و۲۹تجدیدنظردیوان عدالت اداری مطرح نموده ام که متاسفانه قضات دادگستری ودیوان عدالت با کمال بی عدالتی وبا بهانه تراشی حقوقی که وصف مجرمانه داشته وخالی از استدلال حقوقی بوده وتابع اعمال نفوذ نهاد قدرتمند کمیسیون ماده ده احزاب بوده است به این درخواست بنده بی توجهی شد وبنده راه به جایی نبردم.لذا عاجزانه درخواست رسیدگی دارم
  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم