به گزارش مرکز روابط و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اردوی روایت پیشرفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور حدود 30 نفر نخبگان دانشجویی از دانشگاه های شهرهای مختلف با بازدید از مرکز فضایی ماهدشت برگزار شد. در ابتدا مراسم دانشجویان نخبه با حضور در ساختمان مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش‌ازدور […]به گزارش مرکز روابط و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اردوی روایت پیشرفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور حدود 30 نفر نخبگان دانشجویی از دانشگاه های شهرهای مختلف با بازدید از مرکز فضایی ماهدشت برگزار شد.

در ابتدا مراسم دانشجویان نخبه با حضور در ساختمان مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش‌ازدور یا ساختمان خیام که مرکز کنترل ماهواره خیام است ضمن آشنایی با صنعت فضایی و کاربردهای آن میزان پیشرفت کشورمان در این حوزه را مورد ارزیابی قرار دادند.

در ادامه گزارشی از انواع ماهواره های ایران و کاربرد آنها از جمله ماهواره خیام ارائه شد که در جریان آن اعضای حاضر، یک گذر این ماهواره را از فراز مرزهای کشورمان را رصد و فرایند دریافت داده را به‌طور زنده مشاهده کردند.

بازدید از موزه پایگاه فضایی ماهدشت که اختصاص به تجهیزات اولیه این پایگاه داشت و شرکت در کارگاه های آموزشی آشنایی مقدماتی با علوم نجوم و سنجش‌ از دور و بازدید از رصدخانه پایگاه ماهدشت و رصد خورشید و ستارگان با کمک دانشمندان این پایگاه از دیگر برنامه‌های این اردوی روایت پیشرفت بود.

در پایان اردوی روایت پیشرفت وزارت ارتباطات، نخبگان حاضر در این اردو اقدام به ثبت نظرات خود پیرامون برنامه برگزار شده، کردند.
منبع