به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمود کریمی‌بیرانوند» در آئین امضای این تفاهم‌نامه یکی از راهبردهای اصلی دولت مردمی سیزدهم را بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان کشور عنوان و اظهار کرد: کارگروه به‌کارگیری نخبه وظیفه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.   وی افزود: براساس این تفاهم […]


به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمود کریمی‌بیرانوند» در آئین امضای این تفاهم‌نامه یکی از راهبردهای اصلی دولت مردمی سیزدهم را بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان کشور عنوان و اظهار کرد: کارگروه به‌کارگیری نخبه وظیفه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.

 

وی افزود: براساس این تفاهم تمامی ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله معاونت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

 

کریمی‌بیرانوند تأکید کرد: با توجه به نظام مسائل و نیازمندی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخبگان مشمول وظیفه، شناسایی و به‌کارگیری می‌شوند.

 

وی یکی از اهداف اصلی این تفاهم‌نامه را بسترسازی اشتغال و کاهش مهاجرت نخبگان عنوان و تصریح کرد: مدت زمان فعالیت نخبه وظیفه حداقل ۱۴ و حداکثر ۱۹ ماه تعریف شده است.

 

«محمدرضا کمالی» رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیرو‌های مسلح در این آئین گفت: هدف اصلی این تفاهم‌نامه به‌کارگیری مناسب و مفید از نخبگان کشور در طول دوران خدمت وظیفه است.منبع