یادداشت مهندس دلیری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه۱۶در خصوص زیباسازی شهر

یادداشت مهندس دلیری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه۱۶:

اکنون با توجه به حساسیت‌ها و ضرورت‌های زمانه، به نظر می‌رسد باید حضور در عرصه مشارکت شهروندان در آبادی محلات  با عنوان « نذر آبادی محله»مورد توجه بیشتری قرار گرفته و آحاد مختلف مردم به نذر آبادی و زیباسازی  تشویق  شوند و باتوجه به اینکه  نیازهای اساسی جامعه در هر دوره متفاوت است ، با یک هدایت هوشمندانه می توان به واسطه نذورات بسیاری از مشکلات جامعه را حل کرد و نذرهای کوچک مردم اگر در کنار هم قرار بگیرند و تجمیع شوند می توانند به انجام کارهای بزرگی منتج شوند.

یکی از پروژه‌های کوچک مقیاس محلی که در محلات منطقه ۱۶ به خوبی اجرا شده است طرح “کوچه رنگی ” است که تاثیر زیادی بر زیبایی شهری و افزایش رضایت شهروندی داشته است. در بازدیدهایی که مصطفی کاظمی، مشاور عالی شهردار تهران ،محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهرتهران، مجید فراهانی، رییس کمیسیون نظارت بر بودجه شورای اسلامی شهر تهران و محمد علیخانی، رییس کمیسیون حمل ونقل و عمران شورای شهر از کوچه های رنگی منطقه ۱۶ داشتند ، اجرای این کار را اقدامی مثبت در راستای افزایش حس تعلق، مشارکت و ایجاد اشتیاق و نشاط شهروندان و کاهش آلودگی های بصری ارزیابی کردند.

با اجرای این طرح می توان در مناطق تهران  به‌ویژه در محله‌های متراکم علاوه بر ایجاد زیبایی‌های بصری، حس همدلی و همراهی و  حس تعلق را در میان همسایه‌ها و اهالی ایجاد کرد. در حقیقت با این کار از یک سو فضاهای عمومی شهر جان دوباره می‌گیرند و از سوی دیگر همسایه‌ها  مشارکت در کار گروهی را تمرین می‌کنند.

آرامش خاطر، نشاط و وجود حس سرزندگی از نیازهای روحی انسان است در حالیکه انبوهی از فضاهای دل مرده، سرد و بی روح در شهرها تحت تاثیر ناهمگونی و آلودگی های بصری مشاهده می شود که به دور از هر گونه زیبایی و مطلوبیت، هیچ گونه معنا، مفهوم و عملکردی را القاء نمی کنند.  وظیفه ذاتی اداره زیباسازی شهرداری آراستن سیما و منظر شهری و حذف زوائد و نازیبایی‌ها از چهره شهر است، اما این هدف بدون مشارکت مؤثر شهروندان تحقق نخواهد یافت. بدون شک همه شهروندان شهر خود را دوست دارند، بر همین اساس، باید برای ایجاد آرامش و نشاط شهری به یکدیگر و مدیریت شهری کمک ‌کنند.

اکنون با توجه به حساسیت‌ها و ضرورت‌های زمانه، به نظر می‌رسد باید حضور در عرصه مشارکت شهروندان در آبادی محلات  با عنوان « نذر آبادی محله»مورد توجه بیشتری قرار گرفته و آحاد مختلف مردم به نذر آبادی و زیباسازی  تشویق  شوند و باتوجه به اینکه  نیازهای اساسی جامعه در هر دوره متفاوت است ، با یک هدایت هوشمندانه می توان به واسطه نذورات بسیاری از مشکلات جامعه را حل کرد و نذرهای کوچک مردم اگر در کنار هم قرار بگیرند و تجمیع شوند می توانند به انجام کارهای بزرگی منتج شوند. چنانچه که امروز هدایت نذورات می‌تواند به مسائلی مانند ازدواج جوانان، اشتغالزایی، تولید و حتی زمینه‌های علمی و ورزشی کمک کند و بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند.

گاهی رنگ آمیزی ساده کوچه  و خیابان ها ،تعبیه چند گلدان شمعدانی در بالکن خانه ها؛ اهمیت به نمای ساختمان ها؛ اجتناب از نصب و قرار دادن زوائد از جمله تابلوها و… در  شادی ونشاط شهروندان بسیار مؤثر است. در همین راستا دستگاه‌های متولی باید با آموزش و فرهنگسازی درست، مشارکت مردم را در زیبایی شهری جلب کنند و شهروندان نیز باید در حفظ محیط زیست و زیبایی شهری مطالبه‌گر شوند و نسبت به این امر توجه ویژه‌تری داشته باشند وعلاوه بر مطالبه گری، در نگهداشت شهر نیز سهیم باشند تا هزینه های نگهداری به سمت توسعه هدایت شود.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم-روابط عمومی منطقه16