فصلنامه الکترونیکی پناه مردم به لطف خداوند دهمین نسخه خود را با افتخار منتشر نمود

فصلنامه الکترونیکی پناه مردم به لطف خداوند دهمین نسخه خود را با افتخار منتشر نمود. در این شماره از شمارگان نشریه مصاحبه نشریه با حسین عبدالخالقی دبیرکل جمعیت اسلامی پناه مردم  وبیانیه حزب اسلامی پناه مردم ونیز یادداشت دکتر کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز پیرامون انتخابات وهمچنین مقاله ای در مورد واکاوی سیاست خارجی بایدن در برابر ایران ونیز خلاصه تحقیقات انجام شده در رابطه واکاوی جامعه ایران ورفتارشناسی مردم پیرامون رای دهی در ادوار مختلف ونیز بررسی انتقادی پیرامون عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ونیز بیانیه اندیشکده شفافیت وچندین مقاله ارزشمند تهیه وتدارک دیده شده است که مخاطبین نشریه را دعوت به مطالعه می نماید

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم