نسخه هشتم نشریه پناه مردم منتشر شد.در این شماره رویدادهای سیاسی مهم جاری مورد ارزیابی قرار گرفته است

نسخه شماره هشتم نشریه پناه مردم با کمی تاخیر منتشر شد.علت تاخیر بروز مشکلات فنی وابتلای مدیر مسئول به کرونا وسایر مشکلات بودند که مزید بر علت شدند تا این نشریه با کمی تاخیر منتشر گردد.در این نشریه که در ۱۲ صفحه روزنامه ای تهیه شده است فاجعه ترور  دکتر فخری زاده بررسی شده است  ونیز واکنشها نسبت به این اقدام ددمنشانه دشمنان ایران لحاظ گردیده است وضمنا مصاحبه های مختلفی با هنرمندان وسیاست ورزان ایران زمین پیرامون مسائل ۱۳ آبان واشغال سفارت آمریکا ونیز تحلیل نشریه پناه مردم نسبت به رویداد اعدام روح الله زم ومقالات مختلفی از صاحبنظران پیرامون تعقیب کیفری داعش ونیز اینفوگرافی زیبا در ارتباط با اتحاد عبری -عربی وآرامش درخانه ونیز توصیف پیمان نامه های بین المللی مانند پیمان سعدآباد وجوددارد که بسیار جذاب وخواندنی می باشند.ولذا مخاطبین محترم نشریه را دعوت به خرید ومطالعه این نشریه پر محتوا می نمایم

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم