لیست اهداف تروریستی موساد در ایران افشاشد

لیست اهداف تروریستی موساد در ایران افشاشد

نشریه سیاسی پناه مردم ضمن محکوم کردن ترور دانشمند عزیزمان جناب آقای فخری زاده وآرزوی شکست وناکامی برای دشمنان مردم وانقلاب اسلامی وپیروزی برای سربازان گمنام امام زمان در انتقام ودستگیری آمران وعاملان  این جنایت وحشیانه لیست احتمالی افراد واهدافی که به نظر می رسد در تیررس موساد ودشمنان ملت ایران می باشندکه اغلب از مهره های کلیدی در صنعت دفاعی وهسته ای کشورمان هستند را ضمن تاکید بر سری بودن موضوع وعدم افشای این لیست وبا توجه به اینکه یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود این لیست را به دفتر نشریه ارائه داداین لیست در اختیار سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات برای ضربات واقدامات منطقی وعاجلانه وشایسته برای ناکام گذاشتن دشمنان در اقدامات تروریستی احتمالی آینده قرار گرفت.

به امید پیروزی ملت ایران وشکست تروریست.