در ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین نشست آموزشی برگزارگردید

به گزارش نشریه پناه مردم ناحیه امیرالمومنین بسیج نشستی آموزشی  را با حضور ضابطین قضایی بسیج وآمران به معروف برگزارنمود.گفتنی است در این نشست مسئول معاونت اجتماعی وستاد مقاومت مردمی امربه معروف ناحیه ضمن توجیه وبازآموزی شیوه صحیح امربه معروف وتذکر لسانی در رابطه با ماموریتهای ویژه بسیج  با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی  وشیوه های مردم پسند در حین انجام وظیفه شرعی وقانونی  ضابطین را نسبت به انجام این فریضه شرعی وواجب فراموش شده در اجتماع ایران تشویق نمودند.علی هذا مسئول ستاد مردمی امر به معروف ناحیه امیر المومنین(ع) تاکید ورزید که این طرح با شدت وحدت واستمرار در ایام تعطیلی انجام خواهد شد ودراین رابطه از بسیجیان ضابط خواست تا حضور گسترده تر وملموسی در اجرای طرح داشته باشند وهمچنین دراین جلسه توجیهی جملاتی از مقام معظم رهبری در خصوص تذکر لسانی نقل شدونیز جزوات آموزشی را دراین خصوص در میان آمران وضابطین شرکت کننده توزیع نمودند.در این نشست با توجه به پرسشهای شرکت کنندگان در خصوص حمایتهای قضایی وقانونی سپاه وقوه قضائیه از نیروهای ضابطین وآمرین مسئول معاونت اجتماعی ناحیه اعلام نمود که هماهنگیهای قوی ومستمری با دادستانی وکلانتری محدوده در خصوص حمایتهای قانونی انجام گرفته است ونگرانی خاصی در این مسیر به لحاظ قانونی وجود ندارد

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم