به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد غریوی» گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ نشست برای تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد که در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود […]به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد غریوی» گفت: در سال
۱۴۰۱ تعداد ۹ نشست برای تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی
از قانون کار برگزار شد که در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور
داشتند و خروجی آن، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.

 وی افزود: این پیش‌نویس در کمیسیون‌های
فرعی و اصلی دولت مطرح و در مورد آن اظهارنظر گردید و در نهایت به منظور نظرخواهی مجدد
از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد.

غریوی افزود: نشست حاضر با هدف بازبینی مواد و تبصره‌های
موجود این پیش‌نویس انجام شده است. گفتنی‌است که در این نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری
و کارفرمایی و بخش خصوصی حضور داشتند
.منبع