نشست سیاستگذاری صنعتی فناورانه با رویکرد پیچیدگی برگزار شد تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به گزارش گروه تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست «سیاستگذاری صنعتی فناورانه با رویکرد پیچیدگی» در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ برگزار شد و دکتر بهروز شاهمرادی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این نشست […]


نشست سیاستگذاری صنعتی فناورانه با رویکرد پیچیدگی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

به گزارش گروه تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست «سیاستگذاری صنعتی فناورانه با رویکرد پیچیدگی» در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ برگزار شد و دکتر بهروز شاهمرادی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این نشست به سخنرانی پرداخت.

در ابتدا دکتر بهروز شاهمرادی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پس از بیان مباحث مقدماتی در خصوص پیشروی این مبحث در وزارت عتف، وزارت صمت، وزارت کار، وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی و دستیابی به دستاوردهای ارزشمند در این حوزه موضوعی، به اهمیت انواع سیاستگذاری­هایی که در ادبیات این مفهوم تحقق یافته است، اشاره کرد.

 دکتر بهروز شاهمرادی با بیان اینکه شاخص­های مرسوم اقتصادی امروزه، جوابگوی پیچیدگی اقتصادی نیست و نیاز به اجرای رویکرد نوین نسبت به شاخص­ها وجود دارد به عملکردکشورهای متفاوت در این زمینه پرداخت و گفت: معیارهای رایج برای محاسبه رشد و توسعه­یافتگی اقتصادها مناسب نیست بطوریکه فاصله قابل ملاحظه­ای بین فقیرترین و ثروتمندترین کشورها را به وجود آورده است. عوامل تولید اقتصادی در رویکرد پیچیدگی از سه منظر کلان، میانی و خرد قابل تبیین است که در سطح کلان، قابلیت­های زیرساختی همچون بیمه و حمل و نقل و …؛ در سطح میانی، قابلیت­های مدیریتی و در سطح خرد قابلیت­هایی از جنس دانش و مهارت مطرح است. دانش و به ویژه مهارت در سطح خرد عامل تعیین­کننده­ای در کسب این اقتصاد نوین است چرا که دانش مولد در کشورها محسوب می­شود. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خاطر نشان کرد البته دانش و مهارت موجود در مغز یک فرد به تنهایی نمی­تواند عامل تعیین­کننده باشد بلکه تنوع دانش و مهارت­های متفاوت است که منجر به رشد و توسعه­یافتگی کشورها می­شود. از طرف دیگر اگر ساخت یک محصول، نیازمند نوع خاصی از قابلیت­ها یا نفربایت­ها باشد، آنگاه می­توان نتیجه گرفت که کشورهایی که آن محصول را تولید می­کنند قابلیت­ها یا نفربایت­های مورد نیاز برای تولید آن را نیز دارد.

وی در ادامه به نحوه شناسایی صنایع موجود در مرز قابلیت­های اقتصاد مبنی بر فاصله، پیچیدگی و منفعت فرصت اشاره کرد که مفهوم «فاصله» به میزان دوری یا نزدیکی صنایع با ظرفیت­ها و قابلیت­های فعلی کشور، مفهوم «پیچیدگی» به فناورمحور و مولد بودن صنعت مورد نظر و همچنین مفهوم «منفعت فرصت» به شاخصی جهت میزان مشارکت یک محصول جدید برحسب بازکردن درها به سوی محصولات با فناوری بالاتر اشاره دارد. در نهایت ایشان با توجه به بودجه پایین کشور ایران گفت ضرورت حمایت از شرکت­ها و صنایعی وجود دارد که سرریز درآمدی داشته باشند و بتوان سیاستگذاری­های صنعتی فناورانه را براساس شبکه فضای محصول پایه­گذاری نمود.

 در پایان نشست حاضران در جلسه به طرح سوالات و ارائه مباحث تکمیلی در این زمینه پرداختند.

 

 

 منبع