سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران جزئیات آخرین جلسه دادگاه را تشریح کرد

احمد مؤمنی راد در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات، اظهار کرد: در روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ۴ پرونده بررسی شد. پرونده اول برای مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود که پس از تشکیل دادگاه وکیل شاکی رضایت خود را به ریاست دادگاه اعلام کرد و پرونده مختومه اعلام شد.

وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه انتخاب خبر به اتهام  نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات بود که هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق‌الذکر مجرم دانست و همچنین به اتفاق آرا وی را  مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران گفت: پرونده سوم مدیر مسئول پایگاه خبری نفت ما اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با دو شاکی هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم ندانست در مورد شاکی دوم وکیل شاکی  رضایت موکل در همه اتهامات از جمله اتهام توهین و افترا به دادگاه اعلام کرد و از نظر دادگاه پذیرفته شد

وی ادامه داد: پرونده چهارم نیز برای مدیر مسئول روزنامه عطریاس به اتهام نشر اکاذیب بود که هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم دانست و همچنین با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : انجمن صنفی مدیران رسانه