تهران- ایرنا- وزارت انرژی آمریکا در آمار رسمی خود از واردات ۵۰۷ هزار بشکه از نفت ایران در سال میلادی گذشته خبر داد که تحلیلگران معتقدند این رقم مربوط به نفت دزدی این کشور از محموله‌های صادراتی نفت ایران است که به بهانه تحریم‌ها توقیف کرده است. منبع
تهران- ایرنا- وزارت انرژی آمریکا در آمار رسمی خود از واردات ۵۰۷ هزار بشکه از نفت ایران در سال میلادی گذشته خبر داد که تحلیلگران معتقدند این رقم مربوط به نفت دزدی این کشور از محموله‌های صادراتی نفت ایران است که به بهانه تحریم‌ها توقیف کرده است.منبع