1402/06/26 نماهنگ | دو نقطه هدف حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «امیرالمؤمنین فرمود: مَن نامَ لَم یُنَم عَنه؛ اگر شما در سنگر خوابت برد، معنایش این نیست که دشمنت هم در سنگرِ خودش خوابش برده؛ نه… اگر مراقبت کردیم، دشمن را شناختیم، روشهای دشمن را شناختیم، سعی کردیم در حرفمان، در منطقمان، در عملمان، در هر اقداممان […]


1402/06/26

نماهنگ | دو نقطه هدف

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «امیرالمؤمنین فرمود: مَن نامَ لَم یُنَم عَنه؛ اگر شما در سنگر خوابت برد، معنایش این نیست که دشمنت هم در سنگرِ خودش خوابش برده؛ نه…
اگر مراقبت کردیم، دشمن را شناختیم، روشهای دشمن را شناختیم، سعی کردیم در حرفمان، در منطقمان، در عملمان، در هر اقداممان کمک به نقشه‌ی دشمن نکنیم، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند…
دشمن دو نقطه‌ی اساسی را هدف گرفته: یکی وحدت ملّی، یکی امنیّت ملّی…
دشمن این دو نقطه را آماج حمله‌ی خودش قرار داده که باید در مقابلش ایستاد.» ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
رسانه KHAMENEI.IR براساس این بخش از بیانات رهبر انقلاب نماهنگ «دو نقطه هدف» را منتشر میکند.
 
نماهنگ: نماهنگ | دو نقطه هدف

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :
منبع