جت الاسلام و المسلمین سید ضیاء الدین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با حضور در نشست شورای عالی این سازمان گفت: نوانديشي، نوآوري و تنوع بخشي به فعاليت‌هاي فرهنگی، آموزشی و بسط فضاي معنوي، اخلاقي و ديني در برنامه های امسالِ سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع به خوبی دیده شده است. منبع


جت الاسلام و المسلمین سید ضیاء الدین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با حضور در نشست شورای عالی این سازمان گفت: نوانديشي، نوآوري و تنوع بخشي به فعاليت‌هاي فرهنگی، آموزشی و بسط فضاي معنوي، اخلاقي و ديني در برنامه های امسالِ سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع به خوبی دیده شده است.منبع