تهران- ایرنا- «ابتسام بغلانی» بازیگر نقش «ام‌غبیده» در سریال سقوط با اشاره به سختی‌های ایفای نقش منفی گفت: نزدیک به ۴ تا ۵ هزار نفر در اینستاگرام به من پیام دادند که ما از تو متنفریم؛ این نشان دهنده باورپذیری من برای مخاطب است. منبع
تهران- ایرنا- «ابتسام بغلانی» بازیگر نقش «ام‌غبیده» در سریال سقوط با اشاره به سختی‌های ایفای نقش منفی گفت: نزدیک به ۴ تا ۵ هزار نفر در اینستاگرام به من پیام دادند که ما از تو متنفریم؛ این نشان دهنده باورپذیری من برای مخاطب است.منبع