هیات عالی نظارت با بررسی اصلاحات مجلس در خصوص تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه، آن را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت امروز سه شنبه به منظور ادامه بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس […]هیات عالی نظارت با بررسی اصلاحات مجلس در خصوص تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه، آن را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت امروز سه شنبه به منظور ادامه بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و نیز لایحه برنامه هفتم پیشرفت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

بنابراین گزارش، هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی اعضاء، اصلاح صورت گرفته در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی را رافع مغایرت پیشین این هیات تشخیص داد و آن را تایید کرد.

هیات عالی نظارت در ادامه جلسه به برسی اصلاحات مصوب مجلس در خصوص مغایرت های برنامه هفتم با سیاست  های کلی نظام پرداخت.منبع