به لطف پرودگار متعال وبا همت مهندس مهدی کیان پایگاه خبری پناه مردم نیوز مجوز فعالیت وانتشار دریافت کرد

به لطف پرودگار متعال وبا همت مهندس مهدی کیان پایگاه خبری پناه مردم نیوز مجوز فعالیت وانتشار دریافت کرد.از آنجاکه مطبوعات ورسانه ها نقش موثری در پیشبرد اهداف متعالی وانسانی وخدامحور ،دارند فلذا پایگاه خبری پناه مردم نیوز با رویکرد حمایت همه جانبه از مطالبات مردم وانعکاس این مطالبات به مسئولین امر درصدد است با جذب تمام توان خویش در این راه از هیچ کوششی فروگذار ننماید.ضمنا همانطور که معلوم است وجود افراد نیکوخرد ومعتقد به ارزشهای والای انقلاب اسلامی ونظام برآمده از رای وخون ملت ایران ،در جایگاهها ومسندهای اداری ودستگاههای اجرایی جز لاینفک الگوریتم یک نهاد یا تشکیلات خدمات محور ومردم محور می باشد که خوشبختانه در دولت محترم دکتر روحانی وبالاخص معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد وهمچنین هیات نظارت بر مطبوعات وترکیب آن توانست مدیریت این رسانه حامی مردم را برای نیل به هدفی مقدس رهنمون ساخته ونیز راه را هموار نماید.بنابراین اخیرا ودر مورخ ۱/۶/۱۴۰۰خوشبختانه وبا کمال مسرت هیات نظارت بر  مطبوعات با درخواست تاسیس وفعالیت وانتشار این رسانه موافقت نمودکه ضمن قدردانی از زحمات هیات نظارت بر مطبوعات ومعاونت محترم مطبوعاتی از خدای منان آرزوی توفیق بیشتر وسلامت وتندرستی برای یکایک اعضای هیات خواستاریم.

ضمنا مدیر مسئول پایگاه خبری پناه مردم نیوز مدیر مسئولی فصلنامه پناه مردم را نیز به عهده دارد.

گفتنی است رویکرد فعالیت این دو رسانه سیاسی واجتماعی می باشد.

همچنین آدرس اینترنتی فصلنامه پناه مردم تحت دامنه www.panahemardom.ir  وآدرس اینترنتی پایگاه خبری پناه مردم نیوز تحت دامنه www.panahemardomnews.ir دردسرس عموم  مردم قراردارد.

همچنین باید گفت که انتخاب نام این دورسانه بر اساس هدف اصلی این رسانه که همان حمایت از منافع  مردم است ،انتخاب شده است.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : پایگاه خبری پناه مردم نیوز