رهبر انقلاب:سرزمین آذربایجان باید آزاد شود

🔹سرزمین‌های آذربایجان باید آزاد شود

🔹امنیت‌ ارامنه باید حفظ شود

🔹به مرزهای بین المللی نباید تجاوز شود و تروریست‌ها هم به مرزهای ما نزدیک نشوند. اگر اینها نزدیک شوند برخورد خواهد شد.

  • منبع خبر : محسن عزیزی:شهروندخبرنگار نشریه