احساس مسئولیت در گرانیست که به هرکس ندهندش

به گزارش منابع نشریه پناه مردم اخیرا ودر ساعت ۲ بامداد یکی از مامورین شهرداری که درراه مبارزه با تخلفات رانندگان کامیونی که در خیابان شوش -خیابان مرسلی اقدام به تخلیه زباله وخاک می نمایند که برای سلامتی شهروندان بسیار مضراست وسبب وقوع حوادث وحشتناک مالی وجانی می نماید,در اثر مشاجره لفظی واسترس ناشی از شغل دچار حمله قلبی شد که شهروند خبرنگار نشریه اعلام کرده اند که بلافاصله پس از تماس با اورژانس کارشناس اورژانس در محل حاضر شده وپس از اقدامات امدادی اولیه بلافاصله بیمار را که دچار حمله قلبی شده بود با تعهد ووجدان کاری وحس مسئولیت به بیمارستان مهدیه شوش منتقل می نماید که واحد اورژانس این بیمارستان با اقدامات درمانی باعث نجات جان این مامور شهرداری می شوند واز بروز صدمات جبران ناپذیری که می توانست سلامت این شهروند را به خطر بیندازد جلوگیری نمودند که این حس مسئولیت کارشناس اورژانس جناب آقای سلیمان میرزا صالح ووجدان کاری اوقابلیت تقدیر وتشکررا دارد وشهروندان ومنابع نشریه این اقدام انساندوستانه او را ستودند.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : احسان ربیعی-شهروند خبرنگار