امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به‌منظور شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سخنرانی و گفت‌وگو با وزرای دفاع حاضر در این اجلاس به قزاقستان سفر کرد. منبع


امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به‌منظور شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سخنرانی و گفت‌وگو با وزرای دفاع حاضر در این اجلاس به قزاقستان سفر کرد.منبع